Meklēt27
Datums Nosaukums Kategorija Valsts Pilsēta E-pasts Saite
10.11.2014

Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā gar Pludmales ielu, Sīļu ielas un Smilšu ielas krustojumā

Būvniecība un civilceltniecība Ulbroka, Stopiņu novads novada.dome@stopini.lv www
Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā gar Pludmales ielu, Sīļu ielas un Smilšu ielas krustojumā
10.11.2014

„ Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina piebūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzība”

Būvniecība un civilceltniecība Lielvārde sintija.kristapure@lielvarde.lv www
„ Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina piebūves būvprojekta izstrādei un autoruzraudzība”
11.11.2014

Ādažu vidusskolas stadiona apgaismojuma izbūve

Būvniecība un civilceltniecība Ādažu novads rita.steina@adazi.lv www
Ādažu vidusskolas stadiona apgaismojuma izbūve
11.11.2014

Siltummaiņa nomaiņa slimnīcas korpusā Turkalnes ielā 15

Būvniecība un civilceltniecība Ogre vita.rudzane@inbox.lv www
Siltummaiņa nomaiņa slimnīcas korpusā Turkalnes ielā 15
12.11.2014

Apkures sistēmas sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

Būvniecība un civilceltniecība Balvi inga.purina@balvi.lv www
Apkures sistēmas sakārtošana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.
14.11.2014

Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai

Būvniecība un civilceltniecība Daugavpils olga.strelkova@dzksu.lv www
Tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 47, Daugavpilī, nesošo konstrukciju (sienu) pastiprināšanai
20.11.2014

„Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nekustamā īpašuma (Rīgas ielā 91, Valmierā), kadastra Nr.9601 503 1204, sastāvā esošās būves – sporta ēkas, kadastra apzīmējums Nr.9601 003 1202 008, daļas rekonstrukcijas vajadzībām”

Būvniecība un civilceltniecība Valmiera zane.irbe@voc.lv www
„Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nekustamā īpašuma (Rīgas ielā 91, Valmierā), kadastra Nr.9601 503 1204, sastāvā esošās būves – sporta ēkas, kadastra apzīmējums Nr.9601 003 1202 008, daļas rekonstrukcijas vajadzībām”
  1.  
  2. 1
  3.  
X