Meklēt59
Datums Nosaukums Kategorija Valsts Pilsēta E-pasts Saite
28.04.2015

„Būvuzraudzība šķeldas katlumājas ar jaudu 3.0 MW/st izbūvei Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes attīstība – jauna siltumavota būvniecība” ietvaros”

Būvniecība un civilceltniecība Ventspils juris.krilovskis@ventspilsnd.lv www
„Būvuzraudzība šķeldas katlumājas ar jaudu 3.0 MW/st izbūvei Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes attīstība – jauna siltumavota būvniecība” ietvaros”
28.04.2015

„Būvuzraudzība centralizētās siltumapgādes trašu rekonstrukcijai un jaunbūvei Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” ietvaros”

Būvniecība un civilceltniecība Ventspils juris.krilovskis@ventspilsnd.lv www
„Būvuzraudzība centralizētās siltumapgādes trašu rekonstrukcijai un jaunbūvei Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes attīstība – siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve” ietvaros”
28.04.2015

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi objektā „Jauna artēziskā urbuma ierīkošana, ūdensapgādes sistēmas pārbūve Ķeguma novadā Rembates pagastā NBS Aviācijas bāzē’’

Būvniecība un civilceltniecība Rīga evija.sefere@vamoic.gov.lv www
Tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbi objektā „Jauna artēziskā urbuma ierīkošana, ūdensapgādes sistēmas pārbūve Ķeguma novadā Rembates pagastā NBS Aviācijas bāzē’’
28.04.2015

Ķeguma novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija

Būvniecība un civilceltniecība Ķegums iepirkumi@kegums.lv www
Ķeguma novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija
28.04.2015

Administratīvās ēkas Daugavpilī, Rīgas ielā 18, daļējs iekštelpu remonts

Būvniecība un civilceltniecība Rīga janis.berzins@tna.lv www
Administratīvās ēkas Daugavpilī, Rīgas ielā 18, daļējs iekštelpu remonts
28.04.2015

Kastaņu alejas ielas seguma atjaunošana Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā

Būvniecība un civilceltniecība Tukums pure@tukums.lv www
Kastaņu alejas ielas seguma atjaunošana Pūrē, Pūres pagastā, Tukuma novadā
28.04.2015

Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas Domes ielā Nr. 1, Līvānos, Līvānu novadā I kārtas pārbūves darbi

Būvniecība un civilceltniecība Līvāni intis.svirskis@livani.lv www
Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas Domes ielā Nr. 1, Līvānos, Līvānu novadā I kārtas pārbūves darbi
28.04.2015

Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķilupe, ŪSIK kods 41514:01, pik.10/00 -20/00 renovācija Ogresgala pagastā, Ogres novadā

Būvniecība un civilceltniecība Rīga info@zmni.lv www
Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķilupe, ŪSIK kods 41514:01, pik.10/00 -20/00 renovācija Ogresgala pagastā, Ogres novadā
28.04.2015

Ēkas fasādes atjaunošana Lielā 17, Talsos, Talsu novadā

Būvniecība un civilceltniecība Talsi namsaimnieks@talsi.lv www
Ēkas fasādes atjaunošana Lielā 17, Talsos, Talsu novadā
28.04.2015

Remontdarbi Liepas pamatskolā un Priekuļu vidusskolā

Būvniecība un civilceltniecība Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads inga.zaperecka@priekulunovads.lv www
Remontdarbi Liepas pamatskolā un Priekuļu vidusskolā
28.04.2015

“Stopiņu pamatskolas ēdināšanas kompleksa jaunbūves būvprojekta izstrāde”

Būvniecība un civilceltniecība Ulbroka, Stopiņu novads novada.dome@stopini.lv www
“Stopiņu pamatskolas ēdināšanas kompleksa jaunbūves būvprojekta izstrāde”
28.04.2015

Asfaltbetona seguma atjaunošana Niedru ielai, posmā no autoceļa P3 755m garumā, Nītaures ciemā, Amatas novadāā

Būvniecība un civilceltniecība nav egons.veidemanis@and.lv www
Asfaltbetona seguma atjaunošana Niedru ielai, posmā no autoceļa P3 755m garumā, Nītaures ciemā, Amatas novadāā
28.04.2015

„Ēkas nojaukšanas dokumentācijas izstrāde un ēkas nojaukšana”

Būvniecība un civilceltniecība Jelgava anna.rubene@dome.jelgava.lv www
„Ēkas nojaukšanas dokumentācijas izstrāde un ēkas nojaukšana”
28.04.2015

Papildus un neparedzētie darbi restaurācijas darbos Rēzeknes zaļajā sinagogā, Krāslavas ielā 5, Rēzeknē

Būvniecība un civilceltniecība Rēzekne vadims.fjodorovs@rezekne.lv www
Papildus un neparedzētie darbi restaurācijas darbos Rēzeknes zaļajā sinagogā, Krāslavas ielā 5, Rēzeknē
28.04.2015

Ielu apgaismojuma izbūve Iecavā, Iecavas novadā I kārta

Būvniecība un civilceltniecība Iecavas novads evija.polakova@iecava.lv www
Ielu apgaismojuma izbūve Iecavā, Iecavas novadā I kārta
28.04.2015

Būvuzraudzība projekta „Ārlavas pagasta autoceļa Nogale-Laukmuiža- Cepļi posma 0,00-1,60 km rekonstrukcija” ietvaros

Būvniecība un civilceltniecība Talsi oskars.klava@talsi.lv www
Būvuzraudzība projekta „Ārlavas pagasta autoceļa Nogale-Laukmuiža- Cepļi posma 0,00-1,60 km rekonstrukcija” ietvaros
28.04.2015

Par meža autoceļa „Bērzi - Silenieki” remontdarbiem Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirknī un meža autoceļa “Piektā kilometra ceļš” remontdarbiem Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirknī

Būvniecība un civilceltniecība Rīga a.gailuma@lvm.lv www
Par meža autoceļa „Bērzi - Silenieki” remontdarbiem Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Krīvukalna meža iecirknī un meža autoceļa “Piektā kilometra ceļš” remontdarbiem Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Apriķu meža iecirknī
28.04.2015

Meža meliorācijas sistēmu būvprojektu izstrāde Dienvidkurzemes mežsaimniecībā.

Būvniecība un civilceltniecība Rīga m.ostrovskis@lvm.lv www
Meža meliorācijas sistēmu būvprojektu izstrāde Dienvidkurzemes mežsaimniecībā.
28.04.2015

Ielu tirdzniecības laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Ikšķilē

Būvniecība un civilceltniecība Ikšķile, Ikšķiles novads Guntars.Kurmis@ikskile.lv www
Ielu tirdzniecības laukuma un bērnu rotaļu laukuma izbūve Ikšķilē
29.04.2015

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Būvniecība un civilceltniecība Daugavpils anatolijs.krivins@daugavpils.lv www
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4.  
X