Meklēt79
Datums Nosaukums Kategorija Valsts Pilsēta E-pasts Saite
04.08.2014

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcijas – sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvei

Būvniecība un civilceltniecība Jelgava indra.soldane@dome.jelgava.lv www
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcijas – sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvei
04.08.2014

Vienības nama - Latviešu kultūras centra un teātra telpu renovācija

Būvniecība un civilceltniecība Daugavpils centrs@apollo.lv www
Vienības nama - Latviešu kultūras centra un teātra telpu renovācija
04.08.2014

Stādu pieaudzēšanas poligona izbūve Mazsilu kokaudzētavā

Būvniecība un civilceltniecība Rīga a.ozola@lvm.lv www
Stādu pieaudzēšanas poligona izbūve Mazsilu kokaudzētavā
04.08.2014

Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība"ietvaros", būvdarbu papilddarbi

Būvniecība un civilceltniecība Daugavpils igors.prelatovs@daugavpils.lv www
Komunālās ielas rekonstrukcija, Daugavpilī, ERAF projekta "Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība"ietvaros", būvdarbu papilddarbi
04.08.2014

„Remontdarbi Zirgu ielā 47A, Jelgavā"

Būvniecība un civilceltniecība Jelgava indra.soldane@dome.jelgava.lv www
„Remontdarbi Zirgu ielā 47A, Jelgavā"
04.08.2014

„Remontdarbi Zirgu ielā 47A, Jelgavā"

Būvniecība un civilceltniecība Jelgava anna.rubene@dome.jelgava.lv www
„Remontdarbi Zirgu ielā 47A, Jelgavā"
04.08.2014

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve Olaines 1.vidusskolā

Būvniecība un civilceltniecība Olaine iepirkumi@olaine.lv www
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūve Olaines 1.vidusskolā
04.08.2014

Īslaicīgās aizturēšanas izolatora remontdarbi Rīgas Centrālcietuma un ilgstošās satikšanās un Uzraudzības daļas telpu remontdarbi Iļģuciema cietumā

Būvniecība un civilceltniecība Rīga Viktors.Karklins@ievp.gov.lv www
Īslaicīgās aizturēšanas izolatora remontdarbi Rīgas Centrālcietuma un ilgstošās satikšanās un Uzraudzības daļas telpu remontdarbi Iļģuciema cietumā
04.08.2014

Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi

Būvniecība un civilceltniecība Saulkrasti, Rīgas raj. daina.kuceruka@saulkrasti.lv www
Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu remonta darbi
04.08.2014

Jumta seguma, lietus kanalizācijas tekņu un noteku remontdarbi ēkai Tērbatas ielā 75, Rīgā

Būvniecība un civilceltniecība Rīga eva.sokolova@vni.lv www
Jumta seguma, lietus kanalizācijas tekņu un noteku remontdarbi ēkai Tērbatas ielā 75, Rīgā
04.08.2014

Būvuzraudzība projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā

Būvniecība un civilceltniecība Alūksne aluksnes_slimnica@inbox.lv www
Būvuzraudzība projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Alūksnes slimnīca” ēkā
04.08.2014

Objekta Raiņa bulvārī 9, Rīgā, žoga renovācijas būvdarbi

Būvniecība un civilceltniecība Rīga eva.sokolova@vni.lv www
Objekta Raiņa bulvārī 9, Rīgā, žoga renovācijas būvdarbi
04.08.2014

Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija

Būvniecība un civilceltniecība Priekule andra.valuze@priekulesnovads.lv www
Virgas pamatskolas apkures sistēmas rekonstrukcija
04.08.2014

Remonta darbi Liepājas Jūrniecības koledžas 6. kabinetā un bibliotēkā Uliha ielā 5, Liepājā

Būvniecība un civilceltniecība Liepāja ljk.kanceleja@gmail.com www
Remonta darbi Liepājas Jūrniecības koledžas 6. kabinetā un bibliotēkā Uliha ielā 5, Liepājā
04.08.2014

Lubānas VSAC ēkas jumta nomaiņa

Būvniecība un civilceltniecība Lubāna pasts@lubana.lv www
Lubānas VSAC ēkas jumta nomaiņa
04.08.2014

Sporta ielas rekonstrukcija

Būvniecība un civilceltniecība Bauska andris.racenis@bauska.lv www
Sporta ielas rekonstrukcija
04.08.2014

Par meža autoceļa „Renda-Abavciems” remontdarbiem Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Rendas meža iecirknī

Būvniecība un civilceltniecība Rīga m.strauss@lvm.lv www
Par meža autoceļa „Renda-Abavciems” remontdarbiem Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Rendas meža iecirknī
04.08.2014

PapildusbūvdarbuveikšanaDaugavpilsProfesionālāsvidusskolasmācībukorpusuStrādniekuielā16,Mendeļejevaielā1unVaršavasielā23renovācijai,mācībudarbnīcasVaršavasielā21ArenovācijaiundienestaviesnīcuBauskasielā23unBauskasielā25vienkāršotairenovācijai

Būvniecība un civilceltniecība Daugavpils dvt@daugvt.lv www
Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils Profesionālās vidusskolas mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23 renovācijai, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un dienesta viesnīcu Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 vienkāršotai renovācijai
05.08.2014

Latgales ielas ietves Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā labiekārtojuma izbūve

Būvniecība un civilceltniecība Alūksne, Alūksnes novads spodra@aluksne.lv www
Latgales ielas ietves Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā labiekārtojuma izbūve
05.08.2014

Telpu remonta darbi dienesta viesnīcā Nīcgales ielā 26, Rīgā

Būvniecība un civilceltniecība Rīga rtrit@rtrit.lv www
Telpu remonta darbi dienesta viesnīcā Nīcgales ielā 26, Rīgā
  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5.  
X